Psychoterapia Katowice

Czym jest psychoterapia w ujęciu psychodynamicznym?

„Istotą współpracy pomiędzy pacjentem a terapeutą jest dynamika przeżyć psychicznych zachodzących u obydwu tych osób oraz w obrębie stworzonej przez nich relacji.”

Psychoterapia toczy się w oparciu o silną i obustronnie zaakceptowaną więź pomiędzy pacjentem a terapeutą. Sesje odbywają się „twarzą w twarz”, gdzie pacjent jest zachęcany do swobodnego dzielenie się swoimi myślami, również tymi skrywanymi w codziennym życiu. Zadaniem terapeuty jest dostosowanie swojej aktywności do potrzeb pacjenta i podążanie za dynamiką jego przeżyć psychicznych. Terapeuta nie jest doradcą, towarzyszy on jedynie pacjentowi w przepracowaniu trudnych wątków z jego życia. Pacjent korzystając z mechanizmu przeniesienia zaczyna przenosić na terapeutę swoje uczucia jakie w przeszłości żywił w stosunku do ważnej dla niego osoby, która była w centrum emocjonalnego konfliktu.

Co może dać Ci psychoterapia psychodynamiczna?

Jednym z głównych celów terapii jest analiza schematów, jakie powtarzają się w życiu pacjenta, które doprowadzają do cierpienia. Wgląd w emocje daje szansę na zrozumienie dotychczasowych doświadczeń, co ma bezpośredni wpływ na poprawę życia pacjenta. Zrozumienie skąd w danym momencie pojawia się konkretne uczucie może pomóc poradzić sobie z trudnościami życia codziennego. Ważne również jest nabycie przez pacjenta w trakcie terapii umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących oraz poprawy funkcjonowania w relacjach z innymi. Psychoterapia w ujęciu psychodynamicznym pozwala pacjentowi dojrzale spojrzeć i zaakceptować to czego już nie można zmienić – przeszłość – przy jednoczesnym nabyciu umiejętności radzenia sobie z tym co można zmienić – kryzysy dnia codziennego. Badania kliniczne potwierdzają skuteczność tej formy psychoanalizy, dzięki której pacjent może osiągnąć trwałą zmianę samopoczucia.

Przyczyny zgłaszania się Pacjentów

– złagodzenie problemów, który jest powodem skorzystania z pomocy psychoterapeuty

– poczucie utraty panowania nad swoim życiem

– przekonanie, że depresja/lęk/obsesje/natręctwa kontrolują każdy krok, stojąc na drodze do szczęścia

– chęć rozwoju osobistego, poszerzenia świadomości

– chęć nabycia zdolności do rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych

– zachwiana samoocena

– brak satysfakcji z życia

– nerwice

– zaburzenia depresyjne

– zaburzenia lękowe

– zaburzenia osobowościowe

Czas trwania terapii

Nie ma ogólnie przyjętej zasady, co do tego ile ma trwać terapia. Na czas jej trwania wpływają określone cele, rodzaj zgłaszanego problemu, objawy, a także indywidualne cechy pacjenta.

Przeciwwskazania do terapii psychodynamincznej:

– obecność aktywnego epizodu psychotycznego

– czynne uzależnienie

 

Zapraszamy na stronę naszego gabinetu: mentalsolutions.pl